Besökshunden ger kravlös kärlek


Ett besökshundsteam gör besök hos en grupp på till exempel ett äldreboende, gruppboende eller skola. Vi ger stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Hunden blir lätt en naturlig punkt som man pratar och utgår ifrån. Inte minst inom demensvården gör hundar stor nytta. 


Besök av hundteam har många positiva effekter. Forskning har visat att dessa besök bland annat;


  • Sänker blodtryck
  • Minskar smärta
  • Minskar stress och oro
  • Ger mental stimulering
  • Sprider glädje
  • Ökar tilliten
besökshund

Tipi engagerar, roar och motiverar till samtal och aktivitet. 

Att klappa och smeka Tipi´s mjuka päls och känna värmen från hennes kropp ger en lugnande och skön känsla.

"Må bra hormonet"


OXYTOCIN


Oxytocin är en substans i hjärnan som frigörs vid vänlig, fysisk beröring. Av oxytocinet blir vi lugnare, får mindre ångest och sänkt blodtryck. Vi ökar också vår sociala förmåga och höjer smärttröskeln.


Att få klappa en hund och känna värmen från den kan göra stor skillnad för många. Det är dessutom kravlöst och hunden ställer inga frågor. Den bara finns där och ger kärlek och glädje. 


Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans som sätter fart i kroppen vid vänlig, fysisk beröring. Ämnet styr en rad livsviktiga funktioner och är därmed avgörande för vår överlevnad. Alla varelser behöver beröring och fysisk närhet. För de flesta av oss är den så självklar att vi märker vad den gör först när vi blir utan.Oxytocin

– är avslappnande och lugnande
– minskar rädsla och aggressivitet
– minskar stress och ångest
– höjer smärttröskeln
– motverkar depressioner
– stärker relationer
…och förbättrar…
– immunförsvar
– andning
– cirkulation
– blodtryck
– sömn
– näringsupptag
– sårläkning
– mag- och tarmfunktion
– tillväxt hos barn