Vad är en terapihund och vad gör den?


En terapihund är en typ av tjänstehund, så kallad social tjänstehund, som tillsammans med sin förare jobbar målinriktat för att ge stöd till människor inom till exempel vård, omsorg och skola.


En terapihund arbetar för att bland annat öka vårdtagarens, klientens eller elevens motivation, välbefinnande och hälsa. Vi arbetar med fysisk träning och fysioterapi, kognitiv och motorisk  träning.


Terapihunden är också en källa till social interaktion, samarbete och glädje och fungerar som stöd, uppmuntran, aktivitet och sällskap.


Terapihunden gör aktivitet och träning meningsfull vilket i sin tur ger motivation. 

Terapihund ger rätt till RUT avdrag.

motivation

Tipi är ute på promenad tillsammans med en vårdtagare. 

Hon hjälper till att ta tankarna bort från smärta och oro en stund. 

rehabilitering med terapihund

Att träna balans, kroppsmedvetenhet och styrka kan göras på många sätt . Tipi hjälper till och gör träningen meningsfull, begripligt och roligt. 

terapihund

På ett lustfyllt sätt tränar vi till exempel finmotorik, greppförmåga, koordination och mycket mer. 

oxytocin

Vid beröring frigörs hormonet oxytocin som bland annat motverkar depression, oro och stress.