Skolhunden motiverar, uppmuntrar och stöttar


Enligt skolplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett ansvar för att alla elever ska nå uppsatta mål. Varje elev är unik och man måste hitta en väg för alla att uppnå målen.  


Skolhunden har därför viktiga uppgifter att fylla, alltifrån att lyssna, trösta, och stötta till att motivera och öka arbetsron och arbetsglädjen.

Läshund
elevstöd
empati
skolhund
lära för livet

Skolhunden motiverar till inlärning och gör att det känns mer meningsfullt att göra sina uppgifter.


Här får Tipi hjälpa till med matte. Det ska mätas och räknas. 

Fysisk aktivitet är viktigt för att orka en skoldag.


Svåra samtal kan  underlättas när hunden är med och avdramatiserar det hela och stöttar eleven.. 

En välutbildad skolhund har ofta en lugnande effekt och bidrar till ökad arbetsro.

Hunden lyssnar utan att ställa krav, visar empati och kan avläsa människors signaler

Tipi lyssnar noga när en elev läser högt för henne. Att läsa för en hund kan göra stor skillnad och kan kännas lättare än att läsa för en lärare eller kamrat.


Hundar dömer inte, ställer inga krav och skapar trygghet.